----------------------------------------

POCHYBUJETE O AUTOMATIZACI VE VAŠÍ FIRMĚ?

ODPOVĚZTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY A POKUD JE NA VĚTŠINU Z NICH ODPOVĚĎ ANO, TAK JE VÁŠ PROVOZ VHODNÝ K AUTOMATIZACI

 • Rostou mzdové náklady ve vaší firmě a tvoří významný podíl na kalkulovaných nákladech vašich produktů?
 • Je podíl manuálních operací vyšší než podíl automatizovaných operací?
 • Zvyšuje se Vám objem zakázek a tím nároky na lidskou kapacitu a plnění termínů?
 • Máte problémy se získáním dodatečné kapacity lidí pro další zvýšení výroby?
 • Způsobuje manuální vykonávání opakovaných činností únavu pracovníků, nestabilitu procesů, nepřesnost a snížení kvality?
 • Vede opakovaná a rutinní práce k vyšší fluktuaci zaměstnanců nebo až k nemocem z povolání?
 • Zvyšuje se z důvodu nestabilní kvality podíl reklamací, zmetků nebo zvýšených nákladů na odpad?
 • Zvyšují se případy nemocenských, pracovních úrazů nebo dokonce nemocí z povolání díky práci v nezdravém nebo nebezpečném pracovním prostředí?
 • Každá z těchto oblastí ve firmě výrazně ovlivňuje náklady a produktivitu.
 • U všech těchto oblastí obvykle lze také finančně vyčíslit a spočítat návratnost investice do automatizace výrobních nebo manipulačních procesů? Není výjimkou, že automatizace snižuje náklady jednotlivých oblastí až o desítky %.
 • Pokud k uvažované investici již jsou zpracovány potřebné podklady, tak u našich nabídek je kalkulace návratnosti součástí standardní nabídky.
 • V případě, že ještě není návratnost zpracovaná můžeme ji zpracovat společně nebo v případě Vašeho zájmu o analýzu návratnosti investice do automatizace nám na sebe zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

UKÁZKY NAŠICH ZAŘÍZENÍ

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

STROJ NA VÝROBU VOŠTIN

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

TELESKOPICKÝ DOPRAVNÍK

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽ

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

KONFIGUROVATELNÝ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

PÁSOVÁ PŘESUVNA

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

MOBILNÍ NAKLADAČ