----------------------------------------

UKÁZKY NAŠICH ZAŘÍZENÍ

 NAŠE ZAŘÍZENÍ PRACUJÍ KROMĚ ČESKÉ REPUBLIKY TAKÉ NA SLOVENSKU, V NĚMECKU,
VE VELKÉ BRITÁNII, V POLSKU A V MEXIKU

NEJČASTĚJŠÍMI OBORY KDE SE NAŠE ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍ JSOU LOGISTIKA, AUTOMOTIVE, LAKOVNY, POTRAVINÁŘSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA, VÝROBA OSVĚTLENÍ, GUMÁRENSTVÍ A VÝROBA HRAČEK

 V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU VÁM RÁDI ZAŠLEME KONTAKTY NA NAŠE ZÁKAZNÍKY PRO OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A SPOLEHLIVOSTI


VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY /  ROLLER CONVEYORS /  ROLLENFÖRDERER

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

DOPRAVNÍKOVÁ LINKA

SPÁDOVÝ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

DOPRAVNÍKOVÁ LINKA

SPÁDOVÁ VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK


JEDNOÚČELOVÉ STROJE / SINGLE-PURPOSE MACHINES / EINZELZWECKMASCHINEN

LIS

SKLÁDÁČKA PAPÍROVÝCH VOŠTIN

JEDNOÚČELOVÝ STROJ

SKLÁDÁNÍ PAPÍROVÝCH VOŠTIN


ŘETĚZOVÉ A ŘEMENOVÉ DOPRAVNÍKY /  CHAIN AND BELT CONVEYORS /  KETTEN UND GURTFÖRDERER

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK


PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY / BELT CONVEYORS / BANDFÖRDERER

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

DOPRAVNÍK S DRÁTĚNÝM PÁSEM

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÁ PŘESUVNA

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

MOBILNÍ NAKLADAČ (PÁSOVÝ)

TELESKOPICKÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK


MODULÁRNÍ DOPRAVNÍKY / MODULAR CONVEYORS / MODULAR FÖRDERER

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK


ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY / SEGMENT CONVEYORS / SEGMENT FÖRDERER

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK


VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍKY, PODVĚSNÉ A  ZÁVĚSNÉ DOPRAVNÍKY / VERTIKAL CONVEYORS / VERTIKALE FÖRDERER

ZÁVĚSNÝ DOPRAVNÍK

VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍK

PODVĚSNÁ DOPRAVA

VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍK


PŘESUVNY / MOVE (SHIFT) CONVEYORS / VERSCHIEBEN (SICH BEWEGEN)

PŘESUVNA

PŘESUVNA

PŘESUVNA A KONTROLNÍ STŮL

PŘESUVNA

PÁSOVÁ PŘESUVNA

MODULÁRNÍ PŘESUVNA


MONTÁŽNÍ STOLY A REGÁLY / MOUNTING TABLES AND RACKS (SHELVES) / MONTAGETISCHE UND REGALE

MONTÁŽNÍ STŮL SE SPÁDOVÝM REGÁLEM

REGÁL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

KONTROLNÍ STŮL S PŘESUVNOU


BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, KONSTRUKCE / SAFETY ELEMENTS / SICHERHEITSELEMENTE

REVIZNÍ DVÍŘKA

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

BEZPEČNOSTNÍ PLOTY

KONSTRUKCE, KONTEJNER


FLEXIBILNÍ A KONFIGUROVATELNÉ DOPRAVNÍKY / FLEXIBLE AND CONFIGURATED CONVEYORS / FLEXIBLE UND KONFIGURIERTE FÖRDERER

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

KONFIGUROVATELNÝ DOPRAVNÍK


TELESKOPICKÉ DOPRAVNÍKY A MOBILNÍ NAKLADAČE / TELESCOPIC CONVEYORS AND MOBILE LOADERS / TELESKOP-FÖRDERER UND MOBILE LADER

MOBILNÍ NAKLADAČ

TELESKOPICKÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

MOBILNÍ NAKLADAČ


MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ODEBÍRÁNÍ 3D VÝLISKU Z LISŮ / AUTOMATED EQUIPMENT FOR REMOVING 3D MOLDINGS FROM PRESSES / AUTOMATISIERTE ANLAGE ZUR ENTNAHME VON 3D FORMTEILE AUS PRESSEN

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

3D POHLED

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

DETAIL

STABILNÍ AL A OCELOVÁ KONSTRUKCE

OVLÁDACÍ PANEL

3D POHLED

ELEKTRICÉ OVLÁDÁNÍ


ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ VYBAVENÍ / ELECTRICAL AND PNEUMATIC EQUIPMENT / ELEKTRISCHE UND PNEUMATISCHE AUSRÜSTUNG

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

ELEKTRO-ROZVADĚČ

ELEKTRO ROZVADĚČ

PNEUMATICKÉ ŘÍZENÍ

SW VYBAVENÍ

ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ

ČIDLA A SNÍMAČE


3D SIMULACE K NABÍDCE NEBO K NAVRHOVANÉMU ŘEŠENÍ / 3D SIMULATION TO THE OFFER OR TO THE PROPOSED SOLUTION / 3D-SIMULATION DES ANGEBOTS ODER DER VORGESCHLAGENEN LÖSUNG

3D SIMULACE

3D SIMULACE

3D SIMULACE

3D SIMULACE

MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ VIDEO-NÁVODY PRO ZÁKAZNÍKA / CUSTOMER INSTALLATION AND SERVICE VIDEO-INSTRUCTIONS / VIDEOANLEITUNGEN FÜR DEN KUNDEN INSTALLATION UND SERVICE

Příprava pro montáž krytování:
1. odpojení od el. sítě
2. sundání elektro-pohonu s převodovkou .... nejprve sundat pojistný kroužek poz. 11 a odšroubovat šroub poz. 17 ....
3. ....

Povolení napnutí pásu:
1. povolení šroubů o 1 až 2 otáčky v přírubě poz. 29; 2. povolení napínacích šroubů v poz. 24 – nutno povolovat symetricky, jedná se o stavěcí šrouby ....
2. ....

Osazení krytování:
1. všechny matice je nutné mít povoleny a natočeny vodorovně tak, aby šly vložit do drážky na lemu plechu
2. .....

Napnutí pásu:
1. po osazení krytů, je v krytu poz. 5 a 7 vytvořeno okno pro obsluhu napínače poz. 24
2. po napnutí zajistit přírubu utažením šroubu v přírubě
3. ...

Osazení záslepek v krytech:
1. kryt se nasouvá z boku do lemu krytu, a to tak hluboko, až lze použít závitové otvory ....
2. záslepku zajistit pomocí šroubů poz. 18

Osazení převodovky s motorem:
1. převodovka se nasune na hřídel. Zkontrolovat, že na hřídeli je stále pero a zajistit pojistným kroužkem
2. přišroubovat momentovou páku šroubem poz. 17 .....
3. ...