UKÁZKY NAŠICH ZAŘÍZENÍ

 NAŠE ZAŘÍZENÍ PRACUJÍ KROMĚ ČESKÉ REPUBLIKY TAKÉ NA SLOVENSKU, V NĚMECKU,
VE VELKÉ BRITÁNII, V POLSKU A V MEXIKU.

NEJČASTĚJŠÍMI OBORY KDE SE NAŠE ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍ JSOU LOGISTIKA, AUTOMOTIVE, LAKOVNY, POTRAVINÁŘSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA, VÝROBA OSVĚTLENÍ, GUMÁRENSTVÍ A VÝROBA HRAČEK.

 V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU VÁM RÁDI ZAŠLEME KONTAKTY NA NAŠE ZÁKAZNÍKY PRO OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A SPOLEHLIVOSTI.

 

VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

DOPRAVNÍKOVÁ LINKA

SPÁDOVÝ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

DOPRAVNÍKOVÁ LINKA

SPÁDOVÁ VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

LIS

SKLÁDÁČKA PAPÍROVÝCH VOŠTIN

JEDNOÚČELOVÝ STROJ

SKLÁDÁNÍ PAPÍROVÝCH VOŠTIN

ŘETĚZOVÉ A ŘEMENOVÉ DOPRAVNÍKY

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

DOPRAVNÍK S DRÁTĚNÝM PÁSEM

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

MOBILNÍ NAKLADAČ (PÁSOVÝ)

PÁSOVÁ PŘESUVNA

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍKY

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

ČLÁNKOVÝ DOPRAVNÍK

VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍKY, PODVĚSNÉ A  ZÁVĚSNÉ DOPRAVNÍKY

ZÁVĚSNÝ DOPRAVNÍK

VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍK

PODVĚSNÁ DOPRAVA

VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍK

PŘESUVNY

PŘESUVNA

PŘESUVNA

PŘESUVNA A KONTROLNÍ STŮL

PŘESUVNA

PÁSOVÁ PŘESUVNA

MODULÁRNÍ PŘESUVNA

MONTÁŽNÍ STOLY A REGÁLY

MONTÁŽNÍ STŮL SE SPÁDOVÝM REGÁLEM

REGÁL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ STŮL

KONTROLNÍ STŮL S PŘESUVNOU

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, KONSTRUKCE

REVIZNÍ DVÍŘKA

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

BEZPEČNOSTNÍ PLOTY

KONSTRUKCE, KONTEJNER

FLEXIBILNÍ A KONFIGUROVATELNÉ DOPRAVNÍKY

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

KONFIGUROVATELNÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÉ DOPRAVNÍKY A MOBILNÍ NAKLADAČE

MOBILNÍ NAKLADAČ

TELESKOPICKÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ VYBAVENÍ NAŠICH ZAŘÍZENÍ

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

ELEKTRO-ROZVADĚČ

ELEKTRO ROZVADĚČ

PNEUMATICKÉ ŘÍZENÍ

SW VYBAVENÍ

ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ

ČIDLA A SNÍMAČE

3D SIMULACE K NABÍDCE NEBO K NAVRHOVANÉMU ŘEŠENÍ

3D SIMULACE

3D SIMULACE

3D SIMULACE

3D SIMULACE

MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ VIDEO-NÁVODY PRO ZÁKAZNÍKA

Příprava pro montáž krytování:
1. odpojení od el. sítě
2. sundání elektro-pohonu s převodovkou .... nejprve sundat pojistný kroužek poz. 11 a odšroubovat šroub poz. 17 ....
3. ....

Povolení napnutí pásu:
1. povolení šroubů o 1 až 2 otáčky v přírubě poz. 29; 2. povolení napínacích šroubů v poz. 24 – nutno povolovat symetricky, jedná se o stavěcí šrouby ....
2. ....

Osazení krytování:
1. všechny matice je nutné mít povoleny a natočeny vodorovně tak, aby šly vložit do drážky na lemu plechu
2. .....

Napnutí pásu:
1. po osazení krytů, je v krytu poz. 5 a 7 vytvořeno okno pro obsluhu napínače poz. 24
2. po napnutí zajistit přírubu utažením šroubu v přírubě
3. ...

Osazení záslepek v krytech:
1. kryt se nasouvá z boku do lemu krytu, a to tak hluboko, až lze použít závitové otvory ....
2. záslepku zajistit pomocí šroubů poz. 18

Osazení převodovky s motorem:
1. převodovka se nasune na hřídel. Zkontrolovat, že na hřídeli je stále pero a zajistit pojistným kroužkem
2. přišroubovat momentovou páku šroubem poz. 17 .....
3. ...