----------------------------------------

POSOUVÁME VÁS DOPŘEDU

OPTIMALIZUJEME POHYB MATERIÁLŮ, POLOTOVARŮ A HOTOVÝCH VÝROBKŮ VE VÝROBĚ A SKLADECH

OD ROKU 1991 POSKYTUJEME NAŠÍM ZÁKAZNÍKŮM AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ PŘI MANIPULACI S KUSOVÝMI MATERIÁLY, POLOTOVARY A VÝROBKY.

ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘINÁŠÍ ODPOVÍDAJÍCÍ NÁVRATNOST A ÚSPORU NÁKLADŮ LOGISTICKÝCH A VÝROBNÍCH PROCESŮ

 • VLASTNÍ KONSTRUKCE A VÝROBA DOPRAVNÍKŮ, DOPRAVNÍKOVÝCH LINEK, MANIPULÁTORŮ A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ
 • VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ BRITSKÉ FIRMY FMH CONVEYORS - FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍKY, TELESKOPICKÉ DOPRAVNÍKY, MOBILNÍ NAKLADAČE
 • VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FRANCOUZSKÉ FIRMY SAVOYE - ÚPLNÁ AUTOMATIZACE PROCESŮ BALENÍ

ŘEŠENÍ PRO VÝROBNÍ A LOGISTICKÉ FIRMY, KTERÉ CHTĚJÍ OPTIMALIZOVAT MANIPULACI S MATERIÁLY, POLOTOVARY A HOTOVÝMI VÝROBKY PŘI JEJICH VÝROBĚ A SKLADOVÁNÍ

 • Zvýšení produktivity práce
 • Stabilizace kvality výrobních a logistických procesů
 • Optimalizace lidských zdrojů
 • Eliminace chyb lidského faktoru
 • Zeštíhlení výrobního procesu
 • Efektivní využití prostor
 • Sběr dat z výroby a logistiky
 • Zvýšení bezpečnosti a hygieny práce
 • Snížení výrobních nákladů

ŘEŠENÍ PRO DODAVATELE INVESTIČNÍCH CELKŮ, SYSTÉMOVÉ INTEGRÁTORY, ENGINEERINGOVÉ FIRMY, OPTIMALIZÁTORY LOGISTIKY A DODAVATELE KOMPLEXNÍCH LOGISTICKÝCH ŘEŠENÍ

 • Implementace do vyšších technologických celků
 • Dodatečná engineeringová kapacita (konstrukce, PLC)
 • Zvýšení kapacity pro splnění termínů
 • Doplnění chybějícího know-how
 • Dodávka produktu mimo hlavním core business

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO BRITSKÉHO VÝROBCE FLEXIBILNÍCH A TELESKOPICKÝCH DOPRAVNÍKŮ ZNAČKY FMH CONVEYORS

 • Teleskopické dopravníky a nakladače pro větší zatížení s variabilní úpravou délky dopravníků

 • Flexibilní a konfigurovatelné dopravníky s variabilní úpravou směru, délky nebo šířky dopravníku

 • více informací >>>

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO FRANCOUZSKÉHO VÝROBCE AUTOMATICKÝCH BALÍCÍCH STROJŮ

 • Úplná automatizace balení a zvýšení produktivity
 • Přizpůsobení velikosti balení jeho obsahu
 • Snížení nákladů na obalový materiál
 • Úspora místa a snížení dopravních nákladů
 • Zvýšení kvality balení, pevnost, prachotěsnost, recyklace
 • možnosti napojení na e-shopové systémy
 • více informací >>>

DÍKY VLASTNÍMU TECHNICKÉMU A VÝROBNÍMU ZÁZEMÍ PŘINÁŠÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU V TĚCHTO OBLASTECH

 • Logistické studie skladů a výrob
 • Návrh technického řešení (mechanické, elektrotechnické)
 • Konstrukční práce a tvorba technické dokumentace
 • Vizualizace technických návrhů
 • Vlastní tvorba řízení a softwaru (PLC)
 • Robotizace
 • Komunikace s periferním zařízením
 • Komunikace s nadřazeným SW nebo informačním systémem
 • Vizualizace aktuálního stavu výroby a skladů
 • Diagnostika chybových hlášení
 • Vzdálený přístup
 • Finální montáž
 • Supervize a koordinace při uvádění do provozu
 • Záruční a pozáruční servis

UKÁZKY NAŠICH ZAŘÍZENÍ

ŘEMENOVÝ DOPRAVNÍK

STROJ NA VÝROBU VOŠTIN

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

VÁLEČKOVÁ ZATÁČKA

TELESKOPICKÝ DOPRAVNÍK

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽ

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

KONFIGUROVATELNÝ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

PÁSOVÁ PŘESUVNA

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

TELESKOPICKÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

MOBILNÍ NAKLADAČ


NOSÍTE? VOZÍTE? NEBO POSÍLÁTE?

 • pokládáte si otázku zda je automatizace vhodná pro Váš provoz?
 • je možné vůbec naše výrobní a manipulační procesy automatizovat?
 • uspoří nová technologie pracovní sílu nebo dojde aspoň ke zvýšení produktivity?
 • zvýší se zavedením automatizace kvalita?
 • jaké technologie jsou dnes vůbec na trhu?

POCHYBUJETE O AUTOMATIZACI VE VAŠÍ FIRMĚ?

ODPOVĚZTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY A POKUD JE NA VĚTŠINU Z NICH ODPOVĚĎ ANO, TAK JE VÁŠ PROVOZ VHODNÝ K AUTOMATIZACI

 • Rostou mzdové náklady ve vaší firmě a tvoří významný podíl na kalkulovaných nákladech vašich produktů?
 • Je podíl manuálních operací vyšší než podíl automatizovaných operací?
 • Zvyšuje se Vám objem zakázek a tím nároky na lidskou kapacitu a plnění termínů?
 • Máte problémy se získáním dodatečné kapacity lidí pro další zvýšení výroby?
 • Způsobuje manuální vykonávání opakovaných činností únavu pracovníků, nestabilitu procesů, nepřesnost a snížení kvality?
 • Vede opakovaná a rutinní práce k vyšší fluktuaci zaměstnanců nebo až k nemocem z povolání?
 • Zvyšuje se z důvodu nestabilní kvality podíl reklamací, zmetků nebo zvýšených nákladů na odpad?
 • Zvyšují se případy nemocenských, pracovních úrazů nebo dokonce nemocí z povolání díky práci v nezdravém nebo nebezpečném pracovním prostředí?
 • Každá z těchto oblastí ve firmě výrazně ovlivňuje náklady a produktivitu.
 • U všech těchto oblastí obvykle lze také finančně vyčíslit a spočítat návratnost investice do automatizace výrobních nebo manipulačních procesů? Není výjimkou, že automatizace snižuje náklady jednotlivých oblastí až o desítky %.
 • Pokud k uvažované investici již jsou zpracovány potřebné podklady, tak u našich nabídek je kalkulace návratnosti součástí standardní nabídky.
 • V případě, že ještě není návratnost zpracovaná můžeme ji zpracovat společně nebo v případě Vašeho zájmu o analýzu návratnosti investice do automatizace nám na sebe zanechte kontakt a my se Vám ozveme.