POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

AUTOMATIZOVANÝM POHYBEM K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ
VÝROBNÍ A SKLADOVÉ LOGISTIKY

 

POPTÁVANÝ DOPRAVNÍK BUDE INSTALOVÁN K ŘEŠENÍ ...
VAŠE PŘEDSTAVA JAKÝM TYPEM DOPRAVNÍKU LZE MANIPULACI ŘEŠIT
V PŘÍPADĚ NAKLÁDKY NEBO VYKLÁDKY VOZIDEL PROSÍM ODPOVĚZTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY
Bude dopravník napojen na jiný dopravník?
Bude potřeba řešit nestandardní elektrické rozhraní / napojení?
Používají se při odbavování vyrovnávací můstky?